Mer enn 1 av 10 amerikanere investerer i kryptovalutaer

Nyheter | 19/08/2021

En undersøkelse utført av NORC ved University of Chicago viser at 13 % av amerikanerne har investert i en eller annen form for kryptovaluta de siste 12 måneder.

Samtidig viser undersøkelsen at 24 % av amerikanerne i samme periode hadde investert i aksjer. Det viser at det fortsatt er vesentlig flere som er fortrolige med å investere i aksjer enn kryptovaluta. Men undersøkelsen viser også at det er fler og fler som får øynene opp for kryptovaluta som investeringsobjekt.

Flere kvinner investerer i kryptovaluta

Demografien på de som handler kryptovaluta og de som handler aksjer skiller seg også fra hverandre. De som investerer i kryptovaluta som Bitcoin, Ethereum eller andre, er yngre enn de som investerer i aksjer. Det er også flere kvinner som investerer i kryptovalutaer enn de som investerer i aksjer.

Undersøkelsen viste også at 62 % av de spurte mente de hadde for lite kunnskap om kryptovalutamarkedet til å kunne investerer i krypto, mens enn tredjedel av de spurte fortalte at de ikke hadde nødvendig kapital til å investere i kryptovaluta.

Les mer om kryptovaluta her.

Hovedpunkter:

  • 13 % av amerikanerne investerte i kryptovaluta siste 12 måneder.
  • Fler kvinner investerer i kryptovalutaer enn i aksjer.
  • De som investerer i kryptovaluta er yngre enn de som investerer i aksjer.

“Kryptovaluta åpner muligheter for flere forskjellige investorer, noe som er veldig bra,” sier Angela Fontes, visepresident ved avdeling for økonomi, rettferdighet og samfunn ved NORC ved University of Chicago.

“Det vil være viktig at disse investorene har tilgang til god informasjon når de tar beslutninger knyttet til disse ofte mer volatile investeringene.”