Ansvarsfraskrivelse

Kryptoidag.no er en ren informasjonsnettside rundt kryptovaluta med nyheter og informasjon om kryptovaluta og blokkjeder. Innholdet på denne siden er kun ment som informasjon og nyheter fra kryptomarkedet. Det er ikke noen form for investeringsanbefalinger eller råd.

Vi er ikke finansielle rådgivere eller skatterådgivere. Eventuelle investeringer brukere gjør er fullt og helt brukerens eget ansvar. Vi kommer ikke med råd.

Vi har gjort alt vi kan for at informasjonen på siden er korrekt, men kan ikke lastes om noe skulle være feil eller unøyaktig. Informasjonen på siden representerer ikke vårt syn såframt det ikke kommer fram eksplisitt av teksten. Vi er heller ikke ansvarlig for informasjon på tredjeparts nettsider som vi linker til på nettsiden. All informasjon her er fullt og helt på tredjeparts ansvar, og vi går ikke god for denne informasjonen.

Kryptovalutaer er av natur veldig volatile og det er ofte store svingninger i kurser. Det er derfor knyttet stor risiko ved å investere i kryptovaluta. Det å investere er derfor ikke egnet for alle investorer. Det er spekulativt å investere i kryptovaluta og det er mulig å tape alle pengene man investerer.

Igjen, vi er ikke finansielle rådgivere eller skatterådgivere, og brukerne må gjøre sine egne undersøkelser og analyser før de eventuelt velger å investere i kryptovaluta. Kontakt en godkjent finansiell rådgiver og gjør egne analyser før du eventuelt gjør noen form for investering. Brukeren er selv ansvarlig for egne tap. Vi gir ikke investeringsråd og oppfordrer ikke til å investere i kryptovaluta.