Vilkår og betingelser

OVERSIKT

Dette nettstedet drives av Internet Marketing Norge. På hele nettstedet refererer begrepene “vi”, “oss” og “våre” til Internet Marketing Norge. Internet Marketing Norge tilbyr dette nettstedet, inkludert all informasjon, verktøy og tjenester tilgjengelig fra dette nettstedet til deg, brukeren, betinget av at du godtar alle vilkår, betingelser, retningslinjer og merknader som er angitt her.

Ved å besøke nettstedet vårt og/ eller kjøpe noe fra oss, engasjerer du deg i vår “tjeneste” og godtar å være bundet av følgende vilkår og betingelser (“vilkår for bruk”, “vilkår”), inkludert tilleggsvilkår og retningslinjer referert til her og/eller tilgjengelig via lenker. Disse vilkårene for bruk gjelder for alle brukere av nettstedet, inkludert, og uten begrensning, brukere som er nettlesere, leverandører, kunder, selgere og/ eller bidragsytere av innhold.

Les disse vilkårene for bruk grundig før du går inn på eller bruker nettstedet vårt. Ved å klikke inn på, eller bruke en hvilken som helst del av nettstedet godtar du å være bundet av disse vilkårene for bruk. Hvis du ikke godtar alle vilkårene i denne avtalen, har du ikke tilgang til å bruke dette nettstedet eller bruke noen tjenester. Hvis disse vilkårene betraktes som et tilbud, er aksept uttrykkelig begrenset til disse vilkårene.

Alle nye funksjoner eller verktøy som legges til i den nåværende nettsiden, er også underlagt vilkårene for bruk. Du kan se den nyeste versjonen av vilkårene for bruk når som helst på denne siden. Vi forbeholder oss retten til å oppdatere, endre eller erstatte deler av disse vilkårene for bruk ved å legge ut oppdateringer og/eller endringer på nettstedet vårt. Det er ditt ansvar å sjekke denne siden med jevne mellomrom for endringer. Din fortsatte bruk av eller tilgang til nettstedet etter at endringene er lagt ut, innebærer aksept av disse endringene.

AVSNITT 1 – VILKÅR FOR BRUK

Ved å godta disse vilkårene for bruk, bekrefter du at du er over myndighetsalder.

Du må ikke bruke bruke nettsiden vår til ulovlige eller uautoriserte formål, eller bryte lov om opphavsrett eller andre lover under bruk.

Du må ikke overføre ormer eller virus eller noen kode av ødeleggende art.

Brudd på eller brudd på vilkårene vil resultere i en umiddelbar avslutning av tjenestene dine.

AVSNITT 2 – GENERELLE BETINGELSER

Vi forbeholder oss retten til å nekte service til hvem som helst, uansett grunn.

Du godtar å ikke reprodusere, duplisere, kopiere, selge, videreselge eller utnytte noen del av tjenesten eller nettstedet uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra oss .

Overskriftene som brukes i denne avtalen er bare inkludert for enkelhets skyld og vil ikke begrense eller på annen måte påvirke disse vilkårene.

AVSNITT 3 – NØYAKTIGHET, HELHETIGHET OG INFORMASJONS TIDLIGHET

Vi er ikke ansvarlige hvis informasjonen som er tilgjengelig på dette nettstedet ikke er nøyaktig, fullstendig eller aktuell. Materialet på dette nettstedet er gitt kun for generell informasjon og bør ikke stole på eller brukes som eneste grunnlag for å ta avgjørelser uten å konsultere primære, mer nøyaktige, mer fullstendige eller mer betimelige informasjonskilder. Enhver bruk av materialet på dette nettstedet er på egen risiko.

Dette nettstedet kan inneholde viss historisk informasjon. Historisk informasjon er nødvendigvis ikke aktuell og er kun gitt som referanse. Vi forbeholder oss retten til å endre innholdet på dette nettstedet når som helst, men vi har ingen plikt til å oppdatere informasjon på nettstedet vårt. Du godtar at det er ditt ansvar å overvåke endringer på nettstedet vårt.

AVSNITT 4 – TREDJEPARTSVERKTØY

Vi kan gi deg tilgang til tredjepartsverktøy som vi verken overvåker eller har kontroll eller innspill over.

Du erkjenner og godtar at vi gir tilgang til slike verktøy “som de er” og “som tilgjengelige” uten noen garantier, fremstillinger eller vilkår av noe slag og uten noen godkjenning. Vi har intet ansvar som følge av eller knyttet til din bruk av valgfrie tredjepartsverktøy.

All bruk av valgfrie verktøy som tilbys via nettstedet er helt på egen risiko og skjønn, og du bør sørge for at du er kjent med og godkjenner vilkårene for hvilke verktøy som tilbys av relevante tredjepartsleverandører.

Vi kan også i fremtiden tilby nye tjenester og/eller funksjoner gjennom nettstedet (inkludert utgivelse av nye verktøy og ressurser). Slike nye funksjoner og/eller tjenester skal også være underlagt disse vilkårene for bruk.

AVSNITT 5 – TREDJEPARTS LENKER

Innholdet og tjenestene tilgjengelig via våre nettsider kan innholde innhold fra tredjeparter

Tredjeparts lenker på dette nettstedet kan lede deg til tredjeparts nettsteder som ikke er tilknyttet oss. Vi er ikke ansvarlige for å undersøke eller evaluere innholdet eller nøyaktigheten, og vi garanterer ikke og vil ikke ha noe ansvar eller ansvar for tredjeparts innhold eller nettsteder, eller for annet innhold, produkter eller tjenester fra tredjeparter.

Vi er ikke ansvarlige for skader eller skader knyttet til kjøp eller bruk av varer, tjenester, ressurser, innhold eller andre transaksjoner som er gjort i forbindelse med tredjeparts nettsteder. Les nøye gjennom tredjeparts retningslinjer og praksis, og sørg for at du forstår dem før du foretar en transaksjon. Klager, krav, bekymringer eller spørsmål angående tredjepartsprodukter bør rettes til tredjeparten.

AVSNITT 6 – BRUKERKOMMENTARER, TILBAKEMELDINGER OG ANDRE INNLEGG

Hvis du på vår forespørsel sender bestemte innsendinger (for eksempel konkurranser) eller uten forespørsel fra oss, sender oss kreative ideer, forslag, planer eller annet materiale eller innhold, enten online, via e -post, med post eller på annen måte (samlet, ‘kommentarer’), godtar du at vi når som helst, uten begrensninger, kan redigere, kopiere, publisere, distribuere, oversette og på annen måte bruke ethvert medium du sender til oss. Vi er ikke forpliktet til (1) å opprettholde eventuelle kommentarer i fortrolighet; (2) å betale kompensasjon for eventuelle kommentarer; eller (3) for å svare på eventuelle kommentarer.

Vi kan, men har ingen forpliktelse til, å overvåke, redigere eller fjerne innhold som vi etter eget skjønn fastslår er ulovlig, støtende, truende, injurierende, ærekrenkende, pornografisk, uanstendig eller på annen måte støtende eller bryter noen parts intellektuelle eiendom eller disse vilkårene for bruk .

Du godtar at kommentarene dine ikke vil krenke noen tredjeparts rettigheter, inkludert opphavsrett, varemerke, personvern eller eiendomsrett. Du godtar videre at kommentarene dine ikke vil inneholde injurierende eller på annen måte ulovlig, fornærmende eller uanstendig materiale, eller inneholde datavirus eller annen skadelig programvare som på noen måte kan påvirke driften av tjenesten, nettstedet eller et relatert nettsted. Du må ikke bruke en falsk e-postadresse, late som om du er noen andre enn deg selv, eller på annen måte villede oss eller tredjeparter om opprinnelsen til eventuelle kommentarer. Du er eneansvarlig for eventuelle kommentarer du gjør og deres nøyaktighet. Vi tar intet ansvar og påtar oss intet ansvar for kommentarer som er lagt ut av deg eller tredjepart.

AVSNITT 7 – PERSONLIG INFORMASJON

Din innsending av personlig informasjon gjennom nettsiden er underlagt vår personvernerklæring. Se vår personvernerklæring her.

AVSNITT 8 – FORBUDT BRUK

I tillegg til andre forbud som angitt i vilkårene for bruk, er det forbudt for deg å bruke nettstedet eller dets innhold: (a) for ulovlige formål; (b) å be andre om å utføre eller delta i ulovlige handlinger; (c) å bryte internasjonale, føderale, provinsielle eller statlige forskrifter, regler, lover eller lokale forskrifter; (d) å krenke eller krenke våre immaterielle rettigheter eller andres immaterielle rettigheter; (e) å trakassere, misbruke, fornærme, skade, ærekrenke, baktale, nedsette, skremme eller diskriminere på grunn av kjønn, seksuell legning, religion, etnisitet, rase, alder, nasjonal opprinnelse eller funksjonshemming; (f) å sende inn falsk eller villedende informasjon; (g) å laste opp eller overføre virus eller annen type ondsinnet kode som vil eller kan bli brukt på noen måte som kan påvirke funksjonaliteten eller driften av nettsiden, tjenesten eller et relatert nettsted, andre nettsteder eller Internett; (h) å samle inn eller spore personopplysninger om andre; (i) for å spamme, “phish,” “pharm”” “pretext,” “spider,” “crawl,” eller “scrape”; (j) for ethvert uanstendig eller umoralsk formål; eller (k) å forstyrre eller omgå sikkerhetsfunksjonene til tjenesten eller et relatert nettsted, andre nettsteder eller Internett. Vi forbeholder oss retten til å avslutte din bruk av tjenesten eller et tilknyttet nettsted for brudd på noen av de forbudte bruksområdene.

AVSNITT 9 – ANSVARSFRASKRIVELSE

Vi garanterer ikke at bruken av nettsiden og tjenesten vår vil være uavbrutt, betimelig, sikker eller feilfri.

Vi garanterer ikke at resultatene som kan oppnås ved bruk av tjenesten og nettsiden vil være nøyaktige eller pålitelige.

Du godtar at vi fra tid til annen kan fjerne tjenesten og nettsiden på ubestemt tid eller kansellere tjenesten og nettsiden når som helst, uten varsel til deg.

Du godtar uttrykkelig at din bruk av eller manglende evne til å bruke tjenesten og nettsiden er på egen risiko. Tjenesten og nettsiden og alle produktene og tjenestene som er levert til deg gjennom tjenesten og nettsiden, er (bortsett fra uttrykkelig angitt av oss) levert ‘som den er’ og ‘som tilgjengelig’ for din bruk, uten noen representasjon, garantier eller vilkår av noe slag, enten uttrykkelig eller underforstått.

Under ingen omstendigheter skal Internet Marketing Norge, våre ansatte, direktører, leverandører eller andre som er tilknyttet til nettsiden eller selskapet være ansvarlig for skader, tap, krav eller følgeskader av noe slag, inkludert, oo uten begrensning til, tapt fortjeneste, tapte inntekter, tapte besparelser, tap av data, erstatningskostnader eller lignende skader.

AVSNITT 10 – ENDRINGER AV TJENESTEVILKÅR

Du kan se den nyeste versjonen av vilkår og betingelser for bruk når som helst på denne siden.

Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å oppdatere, endre eller erstatte deler av disse vilkårene for bruk ved å legge ut oppdateringer og endringer på nettstedet vårt. Det er ditt ansvar å jevnlig sjekke nettstedet vårt for endringer. Din fortsatte bruk av, eller tilgang til nettstedet vårt eller tjenesten etter at endringer i disse vilkårene er lagt ut, utgjør aksept av disse endringene.

AVSNITT 11 – KONTAKTINFORMASJON

Spørsmål om vilkårene for bruk bør sendes til oss på support [at] kryptoidag.no