Kryptoinvestorer i USA sverger til hodl framfor kortsiktig fortjeneste

Nyheter | 04/09/2021

En undersøkelse gjennomført i USA av bakkt viser at 58% av de spurte forbrukerne som har investert i kryptovaluta ser på investeringen som en langsiktig investering.

Tilsvarende svarer 43% av de som deltok i undersøkelsen at de ser på investeringen som en kortsiktig investering de vil selge for kortsiktig fortjeneste.

Nesten halvparten av de spurte forbrukerne hadde investert i kryptovaluta siste 6 måneder. (48 %)

Undersøkelsin viser også at 69 % av de som har investert i kryptovaluta er 44 år eller yngre. Det er de som er mellom 30 år og 44 år som har investert størst beløp i kryptovaluta, og 16 % av de spurte i denne gruppen har investert mer enn 1000 amerikanske dollar.

Hodl mest populært

Når de spurte forbrukerne blir spurt om hva som gjør at de investerer i kryptovaluta, så viser det seg at det som er mest tiltalende med kryptovaluta er langsiktig avkasting. 28 % svarer dette.

Det viser seg altså at hodl av krypto er den strategien de fleste som investerer i krypto bruker.

Hovedpunkter:

  • 58 % av de som investerer i kryptvaluta ser på det som en langsiktig investering.
  • 43 % er ute etter kortsiktig fortjeneste.
  • De mellom 30 og 44 år investerer mest penger.

Les mer: https://publicdocs.bakkt.com/collateral/Survey_Crypto_Exec_Summary_090121.pdf