Endringer i stablecoin'en USD Coin

Nyheter | 24/08/2021

USD Coin (USDC) har likevel ikke 100 % sikkerhet i amerikanske dollar på bankkonto som tidligere hevdet. Men nå blir det rettet på det.

Tidligere hevdet selskapet Circle, som står bak stablecoin’en USD Coin, at det var 100 % sikkerhet i amerikanske dollar bak kryptovalutaen. Men i juli kom det fram at det ikke lenger er tilfelle. Det ble da kunngjort at kun litt over 60 % av sikkerheten var i amerikanske dollar på konto. De resterende ca 40 % var sikret i ulike former for gjeldspapirer og obligasjoner.

Hva sikkerheten som ligger bak en stablecoin er satt sammen av er essensielt. Stablecoins skiller seg fra andre kryptovalutaer ved at de ikke er volatile. Dette oppnås ofte ved at det stilles en form for sikkerhet bak stablecoin’en og at prisen på den er nært knyttet til en annen aktiva, som amerikanske dollar i tilfellet med USD Coin.

USD Coin er den nest største stablecoin’en målt i markedsverdi. Det sirkulerer mynter for 27 millioner dollar av USD Coin.

Sikkerheten viktig

Og det er viktig for investorer som investerer i kryptovaluta å ha en stablecoin å falle tilbake på når markedet svinger enormt. Derfor er det viktig at alle har tillit til sikkerheten som stilles bak en stablecoin. Ellers kan det være med å destabilisere markedet om ikke investorene stoler på at det er verdier bak en stablecoin.

Det er derfor også viktig at de selskapene som utsteder stablecoin er åpen om sikkerheten som ligger bak mynten.

Circle gikk deretter ut og la fram at de nå ville endre sikkerheten bak USD Coin til kun amerikanske dollar på konto og kortsiktige statskasseveksler:

“Mindful of community sentiment, our commitment to trust and transparency, and an evolving regulatory landscape, Circle, with the support of Centre and Coinbase, has announced that it will now hold the USDC reserve entirely in cash and short duration US Treasuries.”

Hovedpunkter:

  • USD Coin har likevel ikke 100 % sikkerhet i amerikanske dollar på konto.
  • 40 % av sikkerheten til kryptovalutaen ligger i ulike gjeldspapirer og obligasjoner.
  • Hvordan sikkerheten er satt sammen for en stablecoin er essensielt for tilliten til kryptovalutaen.

Les mer: https://www.cnbc.com/2021/08/23/crypto-usdc-stablecoin-to-change-reserves-composition.html