Stablecoin

Stablecoin

Krypto i dag | 08/08/2021
 • En stablecoin er kryptovaluta knyttet til en fiatvaluta (som amerikanske dollar) eller en annen aktiva.
 • Stablecoins brukes for å kunne holde verdier i en kryptovaluta, men uten å oppleve de store svingningene kryptovalutaer opplever.
 • Stablecoins er ofte knyttet til amerikanske dollar – der verdien har mål om å være tilnærmet lik denne.

Hva er en stablecoin?

En Stablecoin er en kryptovaluta der prisen på stablecoin’en er knyttet til prisen på en annen activa. Den kan være knyttet til en fiatvaluta, som dollar eller euro, en annen kryptovaluta, eller en annen aktiva som gull, sølv eller en råvare.

Det er flest stablecoins som er knyttet til fiatvalutaen amerikanske dollar.

Formålet med stablecoins

Direkte oversatt betyr en stablecoin en stabil mynt. Og formålet til en stablecoin er også å være en kryptovaluta som er stabil i pris. Der andre kryptovalutaer er veldig volatile og svinger veldig i pris, skal en stablecoin være en kryptovaluta som holder seg stabilt i pris.

Tether var den første stablecoin’en som ble lansert tilbake i 2014. Og tether er knyttet til amerikanske dollar. I teorien skal da kursen til denne holde seg stabil i pris mot dollar. Og man skal kunne bytte en tether mot en dollar. Siden har andre stablecoin’er blitt modellert etter denne.

Det har riktignok blitt stilt spørsmål om tether virkelig er støttet opp med underliggende amerikanske dollar som underliggende verdi for kryptovalutaen.

Bruksområder for stablecoins

Til å begynne med ble stablecoins først og fremst brukt til å handle andre kryptovalutaer. Tidligere var det flere kryptobørser som ikke hadde tilgang til tradisjonelle banktjenester, og derfor var stablecoins en løsning for å kunne flytte kapital inn på en kryptobørs og benytte disse til å handle andre kryptovalutaer.

Det er vanlig å konvertere fiat valutaer til stablecoin når man flytter kapital til en kryptobørs.

Stablecoins er også benyttet av investorer når de ønsker å gå ut av andre kryptovalutaer på grunn av at de er så volatile. Det er en kjent sak at de fleste kryptoalutaer svinger veldig i kurs. Stablecoins kan derfor være en sikker havn for investorer når de ønsker å gå ut av en kryptovaluta på grunn av store prissvingninger.

Fordeler med stablecoins

 • Stablecoins holder seg stabil der andre kryptovalutaer er volatile og svinger veldig i kurs.
 • Stablecoins kan benyttes for å flytte verdier mellom kryptobørser og kryptohvelv.
 • Ved å holde verier lagret i stablecoins kan investorer raskt flytte disse til en annen kryptovaluta når de ønsker å gjøre en investering.

Fordelen med å holde kapitalen i stablecoins når det blåser hardt på kryptobørsen er at investorer kan flytte kapitalen sin inn i en kryptovaluta som ikke svinger i pris, men som er stabil. Da kan de også raskt flytte kapitalen sin inn i en annen kryptovaluta igjen, når de ønsker dette.

Det er også kryptobørser og kryptohvelv der det ikke er mulig å benytte vanlig fiat valuta, som amerikanske dollar eller euro, men der man kun kan benytte kryptovaluta når man overfører penger eller når man foretar en transaksjon. Da kan stablecoins benyttes til å overføre verdier inn på kryptobørsen eller inn i kryptohvelvet.

Forskjellige typer stablecoins

De forskjellige stablecoin’ene bruker forskjellige strategier for å oppnå prisstabilitet.

Stablecoins med fiatvaluta som sikkerhet

Noen stablecoins er støttet opp med å holde en fiatvaluta, som amerikanske dollar, som sikkerhet for å oppnå prisstabiliteten til fiatvalutaen den er knyttet til.

Dette bygger på prinsippet med gullstandard for den amerikanske dollaren som eksisterte tidligere. Bak hver dollar var det knyttet opp en verdi i gull. Valutan kunne da byttes inn i den bakenforliggende gullverdien som lå til grunn. (USA gikk bort fra gullstandard for sin dallar tilbake i 1973. Nå er det ikke en bakenforliggende verdi i gull bak hver dollar.)

På samme måte er sikkerheten til en stablecoin med fiatvaluta som sikkerhet bygget opp. Utstederen av valutaen står for utstedingen av ny valuta og avvikling av valuta. En stablecoin kan byttes i en US dollar, og vise versa kan du kjøpe en stablecoin for en dollar. Eller tilsvarende i en annen fiatvaluta.

Men her må man være sikker på at utstederen av stablecoin’en faktisk respekterer innskudd og uttak i denne kryptavalutaen. Og at kryptovalutaen er regulert. Ellers vil det kunne skape problemer.

Stablecoins med sikkerhet i en annen kryptovaluta

Dette er stablecoins med sikkerhet i en annen kryptovaluta. På grunn av at de fleste kryptovalutaer svinger mye i pris av natur, så må denne typen stablecoins bruke ett sett protokoller for å sikre at stablecoin’en holder seg stabil i kurs. En større mengde av en kryptovaluta må stilles i sikkerhet for å utstede et mindre antall stablecoins.

Stablecoins uten sikkerhet

Stablecoins der det ikke stilles sikkerhet for kryptovalutaen styres på en måte som vanlig fiatvaluta. På samme måte som en sentralbank kan styre kursen på en fiatvaluta ved å utstede mer av valutaen eller kjøpe tilbake av valutaen, kan en stablecoin holdes stabil i pris ved at en mekanisme styrer antall enheter av coin’en på bakgrunn av en algoritme.

Eksempler på stablecoins:

 • Tether (USDT)
 • USD Coin (USDC)
 • Binance USD (BUSD)
 • Dai (DAI)
 • TerraUSD (UST)
 • Paxos Standard (PAX)
 • HUSD (HUSD)
 • Neutrion USD (USDN)
 • Gemini Dollar (GUSD)