Flere altcoins

Altcoin

Krypto i dag | 11/08/2021
 • Altcoins er digitale kryptvalutaer.
 • Begrepet altcoins refererer til alle kryptovalutaer bortsett fra Bitcoin.
 • Som Bitcoin baserer altcoins seg på en teknologi kalt blokkjeder som muliggjør sikre transaksjoner.

Hva er altcoins?

Bitcoin ble lansert tilbake i 2009 som den første digitale valutaen basert på blokkjeder. Og etter bitcoins populæritet, så ble en rekke andre kryptovalutaer lansert i kjølvannet av denne. Disse kryptovalutaene blir alle omtalt som altcoins.

Altcoins er et begrep som beskriver alle kryptovalutaer untatt Bitcoin. Navnet altcoin er satt sammen av “alt,” som står for alternativ og “coin” som betyr mynt. Altcoin betyr derfor “alternativ mynt,” eller “alternativ kryptovaluta.”

Antall altcoins

Per august 2021 finnes det nesten 9000 forskjellige kryptovalutaer ifølge Coingecko. Altcoins omfatter derfor veldig mange forskjellige kryptovalutaer, og det blir stadig lansert flere. Populæriteten til de forskjellige altcoin’ene varierer dog veldig. Noen har høy markedsverdi og omsettes for store beløp daglig, mens andre nesten ikke omsettes i det hele tatt.

For å skille seg ut er det mange altcoins som forsøker å komme med en kryptovaluta som løser de ulempene som man har sett at Bitcoin har som en betalingsmiddel. Ettersom det nå er blitt lansert så mange forskjellige kryptovalutaer er det viktig å skille seg ut fra Bitcoin og andre altcoins for å ha en konkurransefortrinn.

En del altcoins har for eksempel fokusert på å senke energiforbruket ved transaksjoner i forhold til Bitcoin og tiden det tar å gjennomføre transaksjoner og å opprette blokker på blokkjeden. Andre altcoins, som stablecoins, har fokusert på å holde en stabil kurs, for å distansere seg fra Bitcoin og andre altcoins som svinger veldig i pris.

Ethereum er den klart største altcoin’en med tanke på markedsverdi. Per august 2021 så står Ethereum for 18,8 % av den totale markedsverdien på kryptovalutaer. Den er også den nest største kryptovalutaen i markedsverdi etter Bitcion. Bitcoin har per august 2021 en markedsverdi på 44,9 % av kryptovalutamarkedet.

Forskjellige typer altcoins

Det finnes flere forskjellige typer altcoins.

 • “Mining” baserte altcoins
 • Stablecoins
 • Security tokens
 • Utility tokens

“Mining” baserte altcoins

“Mining” baserte altcoins er altcoins som er “minet” eller gravd fram oversatt til norsk. Vi skal ikke gå inn på krypto mining her, men det benyttes ofte en metode som har fått navnet Proof of Work for å mine bitcoin og altcoins. Det går i veldig korte trekk på at man bruker datakraft for å løse vanskelige matematiske oppgaver for å generere, eller grave fram en ny blokk i blokkjeden.

Det er også altcoins som er pre-mined kryptovalutaer. Dette er altcoins som ikke må mines, eller bli gravd fram, men som blir distribuert før altcoin’en lanseres og gjøres tilgjengelig på en kryptobørs.

Stablecoins

Stablecoins er altcoins som har som formål å ha en stabil kurs som er knyttet opp mot en fiatvaluta eller en annen aktiva. Ettersom kryptovalutaer svinger mye i kurs er det formålstjenelig å ha tilgang til kryptovalutaer som er stabile i kurs. Les mer om Stablecoins her.

Eksempler på altcoins:

 • Ethereum (ETH)
 • Tether (USDT)
 • Binance coin (BNB)
 • Cardano (ADA)
 • Xrp (XRP)
 • Dogecoin (DOGE)
 • Usd coin (USDC)
 • Polkadot (DOT)
 • Uniswap (UNI)
 • Litecoin (LTC)