Den europeiske sentralbanken lanserer prosjekt for en digital euro

Nyheter | 14/07/2021

Den europeiske sentralbanken (ESB) lanserer nå et 24 måneders innledende prosjekt for å se på muligheten for en digital euro. Prosjektet tar sikte på å overkomme hovedproblemene med en eventuell digital valuta.

En eventuell digital euro skal komme i tillegg til kontanter, og er ikke ment som en erstatning til kontanter.

En digital euro er nødt til å tilfredstille behovene til inbyggerne i eurosonen. Man den må også kunne forhindre eventuelle ulovlige transaksjoner og aktiviteter, samt ikke påvirke den finansielle stabiliteten og pengepolitikken i eurosonen.

Målet med en digital euro er å oppnå en valuta som er tilgjengelig og risikofri sentralbankvaluta. Prosjektet vil derfor se på flere aspekter for å oppnå dette målet, og involvere ulike fokusgrupper og se på forskjellige senarioer for en digital valuta.

Prosjektet vil også se på eventuelle endringer i lovgivning som vil være nødvendig for å kunne lansere en digital euro.

Som en forløper til dette prosjektet har den europeiske sentralbanken og andre sentralbanker i sentrale land i EU gjort et forarbeid de siste ni måneder.

Det ble ikke identifisert noen store tekniske hindringer i de forskjellige tekniske løsningene som ble analysert i dette forarbeidet. Både blokkjeder og det europeiske systemet TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) kunne prosessere mer enn 40000 transaksjoner per sekund.

Hovedpunkter:

  • Den europeiske sentralbanken lanserer et prosjekt for en eventuell digital euro.
  • En digital euro skal være et tillegg til kontanter som fortsatt vil være en gyldig betalingsform.
  • Både blokkjeder og den tekniske løsningen TIPS tilfredsstiller kravene for en digital euro.

“Det har gått ni måneder siden vi publiserte vår rapport om en digital euro. På den tiden har vi gjennomført ytterligere analyser, søkt innspill fra borgere og fagpersoner, og gjennomført noen eksperimenter med oppmuntrende resultater. Alt dette har ført til at vi bestemte oss for å starte det digitale euro-prosjektet, sier ESB-president Christine Lagarde.

Les mer: https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210714~d99198ea23.en.html