Bitcoin mining fører til miljøpåvirkning og protester i New York

Nyheter | 13/07/2021

Lokalbefolkningen nær Senecasjøen i New York klager på miljøpåvirkingen mining av Bitcoin gir. De klager over at vanntemperaturen i sjøen har økt etter at et selskap som driver med Bitcoin mining har begynt å operere i nærheten.

Det har blitt rapportert at mininganlegget nær Senecasjøen har mer enn 8 tusen enheter som miner Bitcoin på permanent basis.

Greenidge Generation opererer kraftverket som en stor del av energien som produseres fra naturgass til å mine Bitcoin. Det tyder på at selskapet opererer innenfor de tillatelser de er gitt, men lokalbefolkningen har nå begynt å reagere. De protesterer mot mining driften og påstår at den fører til økt luftforurensning og økt temeratur i sjøen i nærheten.

Det er nå blitt en økt debatt rundt de negative miljøpåvirkningene miningen av kryptovaluta har, ettersom de krever store mengder energi.

Men flere kryptovaluta- og blokkjedeprosjekter har nå begynt å se mer på hvordan de kan operere med mer energieffektive algoritmer.

Hovedpunkter:

  • Lokalbefolkningen ved Senecasjøen i New York klager på miljøpåvirkning fra Bitcoin mining.
  • Det er økt debatt rundt de negative miljpåvirkningene fra mining av kryptovaluta.
  • Flere kryptoprosjekter ser nå på mer energieffektive algoritmer.

“Disse kryptoperatørene leter etter hvor som helst hvor de får relativt billig kraft i et relativt kjølig klima. Det er en fryktelig forretningsmodell for hele staten New York, USA og for planeten. “

Les mer: https://blockonomi.com/bitcoin-mining-environmental-concerns-manifest-in-new-york/